W czerwcu 1941 r., za działalność konspiracyjną, Maria została aresztowana – dostała się w tzw. kocioł w mieszkaniu prof. Siemieńskiego – ojca swej przyjaciółki. Była więziona w Radomiu, Pińczowie, zaś w kwietniu 1942 r. została przewieziona do obozu koncentracyjnego Ravensbrück, gdzie otrzymała numer 10219. Tam jej największym pragnieniem było móc rysować by stworzyć dokumentację życia zgotowanego ludziom przez ludzi. Na znalezionych kawałkach papieru i tektury wykonała wiele rysunków, z których część została spalona przez strażniczkę, a inne, zakopane w lesie, nigdy nie zostały odnalezione. W obozie uczestniczyła w tajnym nauczaniu wygłaszając pogadanki z historii sztuki.

Opr.: Bogna Neumann i Andrzej J. Szymański