Kościół św. Michała Archanioła w Warszawie
W bocznej kaplicy św. Józefa znajduje się, wykonana w 1977 r., dużych rozmiarów mozaika w kształcie krzyża, której centralną część zajmują malowane na tynku postaci św. Józefa i Jezusa.Centralna część mozaiki w powiększeniuNa filarach dolnego kościoła artystka namalowała na tynku sześć malowideł ze stacjami Drogi Krzyżowej (1975 r.)Już po śmierci artystki, jej dzieci ofiarowały szkic na płótnie do "Ostatniej Wieczerzy", który do 2003 roku był eksponowany w prezbiterium górnego kościoła.

Ks. Michał Janocha pisał w komentarzu do wystawy "Wielki Tydzień
w Muzeum Literatury" (IV-V 2003): "Ostatnia Wieczerza na reliefowym obrazie Marii Hiszpańskiej-Neumann została ujęta w tradycyjnej konwencji 'uczty miłości i zdrady'. Wydłużone, ascetyczne postaci Chrystusa
i apostołów pełne są duchowej koncentracji".

Obraz był także eksponowany na wystawie "Wszystko jest łaską" na Zamku Królewskim w Warszawie (XII 2004 - I 2005). Niestety po tych wystawach nie wrócił już na swoje poprzednie miejsce w kościelnym prezbiterium,
a został gdzieś schowany.

Opr.: Bogna Neumann i Andrzej J. Szymański