Kaplica w Hübingen
W 1978 r. powstała tu unikatowa pod względem ikonograficznym „Droga rozwoju i uzdrowienia człowieka”, a w roku następnym postać Chrystusa, jako kresu, a zarazem źródła owej Drogi. Było to ostatnie wnętrze wykonane przez artystkę.


Opr.: Bogna Neumann i Andrzej J. Szymański