Varia IWygasły piec (1948)

Nowa Ruda - miasteczko przedziwne (1952)

Nowa Ruda (1952)

Motyw z Bułgarii

Macierzyństwo (1956)

Kobiety z Fajum (1960)

Opr.: Bogna Neumann i Andrzej J. Szymański