Varia IIWidok miasteczka (1946)

Handlarki martwych natur (1947)

Nasza ziemia (1957)

Pocieszenie (1958)

Pieta (1960)

Pieta III (1961)

Opr.: Bogna Neumann i Andrzej J. Szymański